Code Location: https://scm.mmbase.org/openimages/trunk//openimages/trunk
Browse
/
Download File
dc_metadata.xml
<assets><asset><title>Polygoon Wereldnieuws : Weeknummer: 52-36</title><subject>bouwactiviteiten</subject><subject>stedenbouw</subject><description>Bioscoopjournaal met wekelijks een andere samenstelling van allerlei nieuws uit het buitenland.
UITBREIDING VAN RIO DE JANEIRO
In de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro, waarvan pan, vinden bouwactiviteiten plaats in het kader van een grootscheeps sanerings- en uitbreidingsplan, met de bedoeling de stad moderner te maken en meer woonruimte te creëren. Ook 's nachts wordt gewerkt.</description><date>05-09-1952</date><format>00:00:56</format><contributor>Bloemendal, Philip (commentaar)</contributor><coverage>Brazilië</coverage><coverage>Rio de Janeiro</coverage><identifier>BG_26281.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer: 76-52</title><subject>nieuwbouw</subject><subject>stedenbouw</subject><subject>verhuizingen</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
NIEUWE STAD ALMERE HEEFT ZIJN 1E BEWONERS
De eerste 25 gezinnen zijn, vanuit Amsterdam, naar de nieuwe stad Almere verhuisd. De plaatselijke school en supermarkt zijn al berekend op een groter aantal huishoudens. Naar verwachting zullen er in het jaar 2000 ruim 250.000 mensen wonen. SHOTS: luchtshots Almere-Haven; bus met nieuwe bewoners rijdt richting Almere; int. en ext. nieuwbouwhuis en etage in Amsterdam; bouwwerkzaamheden en zandhopen rond gereed gekomen woningen; gemeenschapshuis doet dienst als kerkgebouw; int. klaslokaal met vier leerlingen; int. supermarkt; verkoper verkoopt tussen de bouwprojecten kerstbomen. REACTIE van Amsterdamse vrouw die haar nieuwe woning bezichtigt en vertelt over haar oude etagewoning in Amsterdam en van een jongeman die vertelt dat hij de woning in Almere ziet als een nieuw begin.</description><date>01-01-1976</date><date>exacte datum onbekend</date><format>00:02:37</format><contributor>Bloemendal, Philip (commentaar)</contributor><coverage>Almere</coverage><coverage>Almere-Haven</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>BG_9383.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer 47-02</title><subject>stedenbouw</subject><subject>tentoonstellingen</subject><subject>wederopbouw</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
DEN HAAG BOUWT OP
Tentoonstelling in het Gemeentemuseum te Den Haag waar mbv maquettes zichtbaar wordt gemaakt hoe de geplande wederopbouw van de stad er uitziet. Burgemeester S.J.R. de Monchy opent de tentoonstelling. Aanwezig is oa de architect W.M. Dudok. 03:51 De Monchy (links); Dudok (rechts)</description><date>01-12-1946</date><date>exacte dag onbekend</date><format>00:01:06</format><coverage>Den Haag</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>WEEKNUMMER470-HRE0001588F.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer 59-09</title><subject>historische reconstructies</subject><subject>jubilea</subject><subject>kleding</subject><subject>steden</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
HISTORISCHE KLEDIJ
Ihkv het aanstaande 700-jarig bestaan van Amersfoort kleden inwoners van de stad zich in historische kleding en lopen door het oude centrum.</description><date>23-02-1959</date><format>00:01:33</format><contributor>Bloemendal, Philip (commentaar)</contributor><coverage>Amersfoort</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>WEEKNUMMER590-HRE00012EFF.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer 51-50</title><subject>fabrieken</subject><subject>tentoonstellingen</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
GOUDA PIJPENSTAD
Aandacht voor Goudse pijpen. SHOTS: - Ext. stadhuis Gouda; - een man steekt, staande vóór het stadhuis, een Goudse pijp op; - int. pijpenfabriek: arbeiders vervaardigen handmatig Goudse pijpen; - in een oude winkel is een tentoonstelling ingericht met Goudse en andere pijpen uit div. tijden en culturen.</description><date>01-12-1951</date><date>exacte dag onbekend</date><format>00:01:52</format><coverage>Gouda</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>WEEKNUMMER515-HRE0000E8C7.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer: 47-28</title><subject>achterbuurten</subject><subject>armoede</subject><subject>gymnastiek</subject><subject>jeugdcriminaliteit</subject><subject>jongens</subject><subject>meisjes</subject><subject>speelplaatsen</subject><subject>steden</subject><subject>vandalisme</subject><subject>woningen</subject><subject>woninginterieurs</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
BALDADIGE JEUGD
In dit opvoedkundig bedoelde filmpje wordt aangetoond dat in een stad slechte woonomstandigheden en gebrek aan duidelijke leiding door volwassenen, leiden tot baldadigheid bij de jeugd. Een pleidooi wordt gehouden voor het inrichten van speelplaatsen en het aanstellen van jeugdleiders. SHOTS: - Amsterdamse jongens en meisjes zitten in een zaal van het Amsterdamse hoofdbureau van Politie en worden ernstig toegesproken; - ext. huizen in grauwe troosteloze stadsbuurten; - int. armoedige huizen met primitieve woonomstandigheden; - kinderen richten op straat en in een park allerlei rotzooi aan; oa slopen ze een reservewiel van een auto; stelen een koffer uit een auto; smijten stenen door ramen of in het water, enz.; volwassenen treden corrigerend op; - kinderen spelen in een speeltuin in een stadspark; jongens roeien met zijn allen in een boot; jongens boksen in een gymzaal of springen er over een touw of een paard; meisjes krijgen naailes of bezoeken een bloemenkas.</description><date>16-06-1947</date><format>00:02:23</format><coverage>Amsterdam</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>BG_9384.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer: 77-47</title><subject>schaalmodellen</subject><subject>steden</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
MAQUETTE VAN MAASTRICHT IN DE 18E EEUW
In de Centrale Werkplaats Instructie Middelen van de Koninklijke Landmacht in Breda is een kopie gemaakt van het Maastricht na de Franse bezetting tussen 1748 en 1752. De kopie is vervaardigd op basis van foto's van de originele maquette van het Maastricht van toen zoals die te zien is in 'Hotel des Invalides' in Parijs. SHOTS: luchtshot Maastricht; overzicht van de maquette met man aan het werk aan de maquette; man bekijkt foto's en mannen werken aan schaalmodellen, o.a. plakken van ramen en deuren op huizen; luchtshot van Onze Lieve Vrouwe Kerk en marktplein met stadhuis en van beide op de maquette.</description><date>01-01-1977</date><date>exacte datum onbekend</date><format>00:01:22</format><contributor>Bloemendal, Philip (commentaar)</contributor><coverage>Maastricht</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>BG_10319.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer: 77-41</title><subject>politie</subject><subject>stadsverkeer</subject><subject>steden</subject><subject>verkeerslichten</subject><subject>verkeersveiligheid</subject><subject>video-apparatuur</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE VERKEERSLICHTEN-CENTRALE
Naast elektronische verkeersregeling via detectoren in de weg maken de verkeerscentrales in de grote steden nu ook gebruik van videocamera's. Om de juiste plaats te bepalen worden de videocamera's in eerste instantie op een hoogwerker geplaatst waarna de definitieve plaats vastgesteld wordt. De camera's kunnen worden bediend vanuit een zgn. video-bus. SHOTS: chaos op drukke kruising in stad, met toeterende auto's; int. verkeerscentrale met computers; witte politieauto (Volkswagen kever) met zwaailicht en sirene; politieagent regelt verkeer op drukke kruising; verkeerscentrale met videobeelden van knooppunten; hoogwerker; int. video-bus; luchtshots vanaf de hoogwerker; videocamera op hoge mast.</description><date>01-01-1977</date><date>exacte datum onbekend</date><format>00:01:39</format><contributor>Bloemendal, Philip (commentaar)</contributor><coverage>Nederland</coverage><identifier>BG_10492.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer 72-22</title><subject>steden</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
HISTORISCH STADJE
Stads- en straatshots van het historische stadje Brielle onder de rook van het Europoortgebied, dat 400 jaar geleden op de Spanjaarden is heroverd. Met oa de kerk, de oude stadswallen met stadspoort, oude huizen en schilderijen en prenten van de stad.</description><date>01-05-1972</date><date>exacte dag onbekend</date><format>00:01:15</format><coverage>Brielle</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>WEEKNUMMER722-HRE000168F8.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer 47-34</title><subject>dierentuinen</subject><subject>menigte</subject><subject>natuur</subject><subject>rondvaartboten</subject><subject>stations</subject><subject>steden</subject><subject>stranden</subject><subject>treinen</subject><subject>vakantie</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
VACANTIE 1947
Vakantie in Nederland 1947: stadsbewoners trekken bepakt en bezakt de stad uit naar buiten en bevolken massaal perrons en treinen op hun tochten naar mooie natuurgebieden, viswateren of strand; buitenlanders en plattelanders daarentegen trekken naar de grote steden toe en maken bijv. een tochtje met de rondvaartboot door Amsterdam of bezichtigen Artis.</description><date>01-08-1947</date><date>exacte dag onbekend</date><format>00:01:59</format><coverage>Amsterdam</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>WEEKNUMMER473-HRE0000CE79.mpg</identifier></asset><asset><title>Polygoon Hollands Nieuws : Weeknummer 57-30</title><subject>bruiloften</subject><subject>jubilea</subject><subject>kostuums</subject><subject>steden</subject><subject>volksdansen</subject><description>Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.
HET ZESDE EEUWFEEST VAN EDAM
Gekostumeerd feest ter viering van het feit dat Edam 600 jaar geleden stadsrechten kreeg, oa een kerkdienst, wagenspelen, een bruiloft op het Damplein, een bruiloftsmaal en volksdansen. Verder div. stadsshots.</description><date>12-07-1957</date><date>1957-07-13 1957-07-14 1957-07-15 1957-07-16</date><format>00:01:59</format><contributor>Bloemendal, Philip (commentaar)</contributor><coverage>Edam</coverage><coverage>Nederland</coverage><identifier>WEEKNUMMER573-HRE000101B4.mpg</identifier></asset></assets>